Lipid emboli distribution in cardiac surgery is dependent on the state of emulsification

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lipid emboli distribution in cardiac surgery is dependent on the state of emulsification”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap