Lipids as Tumoricidal Components of Human Alpha-lactalbumin Made Lethal to Tumor Cells (HAMLET); Unique and Shared Effects on Signaling and Death.

James Ho Cs, Petter Storm, Anna Rydström, Ben Bowen, Fredrik Alsin, Louise Sullivan, Ines Ambite, Ken Hun Mok, Trent Northen, Catharina Svanborg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

469 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lipids as Tumoricidal Components of Human Alpha-lactalbumin Made Lethal to Tumor Cells (HAMLET); Unique and Shared Effects on Signaling and Death.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap