Liposuction in Dercum's disease. Clinical studies regarding Dercum's disease and the effect of liposuction.

Emma Hansson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

682 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Dercums sjukdom är ovanlig sjukdom som kännetecknas av uttalad kronisk smärta (>3 månader) i fettväven, kombinerad med övervikt och ett antal mer diffusa associerade symptom, såsom trötthet och allmän sjukdomskänsla. Orsaken till sjukdomen är okänd. Smärtorna är ofta handikappande och de flesta prövade behandlingar, såsom traditionella smärtstillande, ger otillräcklig effekt på smärtorna. Att ta reda på vad som orsakar Dercums sjukdom samt utveckla nya och förbättrade behandlingar för patienterna är angeläget. Syftet med detta projekt var att undersöka om fettsugning kan ge patienterna smärtlindring samt undersöka orsaken till sjukdomen.
Totalt har 166 kvinnor deltagit i studierna. Av dessa hade 114 Dercums sjukdom och 41 var friska överviktiga kontrollpatienter och 11 friska normalviktiga kontroller. Femtiotvå av Dercumpatienterna behandlades med fettsugning på de mest smärtsamma områdena. Övriga Dercumpatienter var sjuka kontroller.
I det första delprojektet visades att patienternas vibrations- och temperaturkänsel inte förändras efter fettsugning. I det andra delprojektet visades att Dercumpatienternas smärtor minskades av fettsugningen, men att det är oklart om smärtlindringen beror på själva fettsugningen eller på andra faktorer. I det tredje delprojektet visades att koncentrationen av neuropeptider, ämnen som bildas i nervsystemet och som fungerar som signalmolekyler inte är förändrad i hjärn-ryggmärgsvätskan eller i blodet, vid Dercums sjukdom. Förändrade neuropeptidkoncentrationer har tidigare setts vid vissa andra smärtsjukdomar. I det fjärde delprojektet visades att Dercumpatienterna inte har ökad inflammation i sin fettväv.
Tillsammans har dessa studier visat att fettsugning skulle kunna vara ett behandlingsalternativ vid Dercums sjukdom, men att fler studier behövs innan metoden kan användas som standardbehandling. Dessutom har vi visat att patienterna inte har förändrad neuropeptidkoncentration eller förhöjd inflammation i sin fettväv. Detta talar emot att en förändrad neuropeptidkoncentration eller en inflammatorisk reaktion kan förklara patienternas smärtor.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Kirurgi
Handledare
  • Brorson, Håkan, handledare
  • Svensson, Henry, handledare
Tilldelningsdatum2011 okt. 20
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-86871-27-7
StatusPublished - 2011

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2011-10-20
Time: 13:15
Place: Medicinska klinikens aula, ingång 35, SUS Malmö

External reviewer(s)

Name: Nisell, Ralph
Title: Md, PhD
Affiliation: Karolinska Institutet, Stockholm

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Liposuction in Dercum's disease. Clinical studies regarding Dercum's disease and the effect of liposuction.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här