Liposuction of arm and leg lymphoedema. Tissue composition alterations and treatment outcomes

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

400 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Manjer, Jonas, handledare
  • Brorson, Håkan, handledare
  • Hoffner, Mattias, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2023 mars 10
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8021-372-1
StatusPublished - 2023

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2023-03-10
Time: 09:15
Place: Medelhavet, Inga Marie Nilssons gata 53, ingång 46, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Join by Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69824286863]
External reviewer(s)
Name: Hansson, Thomas
Title: Associate Professor
Affiliation: Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Citera det här