Lipschitz continuity for isotropic matrix functions

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We prove a sharp Lipschitz bound for isotropic matrix functions in terms of the Lipschitz constant for the underlying vector field.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)259-266
Antal sidor8
TidskriftLinear Algebra and Its Applications
Volym624
DOI
StatusPublished - 2021 sep. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematisk analys

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Lipschitz continuity for isotropic matrix functions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här