Liten getlav Flavoparmelia soredians ny för Norden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Liten getlav upptäcktes nyligen i östra delarna av Lund i Skåne, vilket var det första kända fyndet från Norden. Patrik Frödén har fotograferat merparten av arterna i familjen Parmeliaceae inför det kommande bandet av Nordic Lichen Flora och Arne Thell är en av författarna till verket. Här ger de en beskrivning av hur det gick till när detta nytillskott i vår flora uptäcktes.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)163-165
TidskriftLavbulletinen
Volym2010
Utgåva3
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Citera det här