Litteratur. THERESE ENARSSON, Brottsoffer i rättskedjan. En rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter, 258 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

Anmälan av avhandling av THERESE ENARSSON, Brottsoffer i rättskedjan. En rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter, 258 s.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)273-276
TidskriftSvensk Juristtidning
Nummer3
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Brottsoffer i rättskedjan. En rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter (by Therese Enarsson)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Citera det här