Litteraturgranskning: Rolling Back the Market av Peter Self

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)87-93
TidskriftStatsvetenskaplig tidskrift
Volym103
Utgåva1
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här