Liver Resection for Colorectal Cancer Metastases. Prognostic Factors and Interventions Affecting Outcome.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

62 Citeringar (SciVal)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Liver Resection for Colorectal Cancer Metastases. Prognostic Factors and Interventions Affecting Outcome.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap