Living Law and Political Stability in Post-Soviet Central Asia: A Case Study of the Ferghana Valley in Uzbekistan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Living Law and Political Stability in Post-Soviet Central Asia: A Case Study of the Ferghana Valley in Uzbekistan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap