Livsstil, miljö och miljöhandlingar - ett teoretiskt persepktiv

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

Inom psykologi och sociologi har forskning kring människors livsstil sin bakgrund i klassiska forskningsfält. Ändå finner man att när man lämnar de inom ämnena klassiska beteendeområdena för livsstil saknas en helt täckande teoribildning. Klassiska teorier har dessutom i många fall blivit så väl kända även utanför forskarsamhället att de fått en mera allmän och ofta vag betydelse för att vara användbara som utgångspunkter för forskning. Precis så är det med både begreppet livsstil och teorier kring livsstil. Den teoretiska ramen måste preciseras på nytt för nya problem i en ny tid.

Problemområdet för det här aktuella forskningsområdet är förhållandet mellan människors livsstil - miljö - miljöhandlingar. Vid en närmare granskning av de tre begreppen finner man att alla tre behöver precsieras och sättas in i ett större teoretiskt sammanhang för att bli användbara redskap i en empirisk analys.
Originalspråksvenska
Titel på gästpublikationLivsstil och miljö. På väg mot ett miljövänligt beteende?
RedaktörerLars J Lundgren
FörlagNaturvårdsverket
Sidor65-80
ISBN (tryckt)91-620-1122-7
StatusPublished - 1992

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här