Livsstil och livsföring i Simmels och Webers klassiska sociologi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Artikeln diskuterar hur begreppen livsstil och livsföring introducerades i sociologin. Bland annat visas på att begreppet livsstil intorducerades på bred front av Simmel i "Philosophie des Geldes" (1900). Avslutningsvis diskuteras några möjliga användningar av begreppen idag.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)39-62
TidskriftSociologisk Forskning
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här