LKB1 signaling pathways in adipocytes - Focus on the AMPK-related kinase SIK2

Emma Henriksson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

622 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”LKB1 signaling pathways in adipocytes - Focus on the AMPK-related kinase SIK2”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap