Loading data onto an electronic device

Ben Smeets (uppfinnare), Marcus Bodensjö (uppfinnare), Harro Osthoff (uppfinnare), Patrik Schalin (uppfinnare)

Forskningsoutput: Patent

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Loading data onto an electronic device”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.