Local effects on triiodothyronine-treated polyglactin sutures on regeneration across peripheral nerve defects.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Local effects on triiodothyronine-treated polyglactin sutures on regeneration across peripheral nerve defects.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap