Local levels of dissipation rate of turbulent kinetic energy in a rotor–stator mixer with different stator slot widths—An experimental investigation

Hans Henrik Mortensen, Fredrik Innings, Andreas Håkansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Local levels of dissipation rate of turbulent kinetic energy in a rotor–stator mixer with different stator slot widths—An experimental investigation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap