Localized Deformation in Compression and Folding of Paperboard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat