Location of Retroperitoneal Lymph Node Metastases in Upper Tract Urothelial Carcinoma: Results from a Prospective Lymph Node Mapping Study

Johannes Bobjer, Axel Gerdtsson, Johan Abrahamsson, Gediminas Baseckas, Mats Bergkvist, Mats Bläckberg, Johan Brändstedt, Georg Jancke, Oskar Hagberg, Petter Kollberg, Karl Johan Lundström, Annica Löfgren, Martin Nyberg, Liselotte Rian Mårtensson, Ymir Saemundsson, Elin Ståhl, Anne Sörenby, Åsa Warnolf, Fredrik Liedberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Location of Retroperitoneal Lymph Node Metastases in Upper Tract Urothelial Carcinoma: Results from a Prospective Lymph Node Mapping Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology