Lone threats: a register-based study of Swedish lone actors

Amir Rostami, Hernan Mondani, Christoffer Carlsson, Jerzy Sarnecki, Christofer Edling, Joakim Sturup

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lone threats: a register-based study of Swedish lone actors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap