Long distance ski racing is associated with lower long-term incidence of depression in a population based, large-scale study

Martina Svensson, Lena Brundin, Sophie Erhardt, Zachary Madaj, Ulf Hållmarker, Stefan James, Tomas Deierborg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Long distance ski racing is associated with lower long-term incidence of depression in a population based, large-scale study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap