Long-range interactions between transcription factors

YanMei Wang, Jonas Tegenfeldt, James Sturm, Robert Austin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1993-1999
TidskriftNanotechnology
Volym16
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik

Citera det här