Long-Ranged Attractive Forces Induced by Adsorbed Dendrimers: Direct Force Measurements and Computer Simulations

Ionel Popa, Martin Trulsson, Georg Papastavrou, Michal Borkovec, Bo Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Long-Ranged Attractive Forces Induced by Adsorbed Dendrimers: Direct Force Measurements and Computer Simulations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi