Long-term beach and dune evolution: Development and application of the CS-model

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

579 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Long-term beach and dune evolution: Development and application of the CS-model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences