Long-term follow-up of patients operated with Uvulopalatopharyngoplasty from 1985 to 1991.

Maria Värendh, Sören Berg, Morgan Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Short-term outcome and side effects after Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) are well recognized. However, there is a lack of knowledge of the long-term outcome and side effects after this surgery. This study was completed to investigate the outcome and side effects 20 years after UPPP for snoring and obstructive sleep apnoea.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1788-1793
TidskriftRespiratory Medicine
Volym106
Nummer12
DOI
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Long-term follow-up of patients operated with Uvulopalatopharyngoplasty from 1985 to 1991.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här