Long-term follow-up of patients with ANCA-associated vasculitis

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

322 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Bibliographical note: Här klistrar du in följande text:
Defence details
Date: [yyyy-mm-dd]
Time: [hh:mm]
Place: [text without newline or tabs]
External reviewer(s)
Name: [surname, first name]
Title: [text without newline or tabs]
Affiliation: [text without newline or tabs]
---
ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2017:??
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
  • Höglund, Peter, handledare
  • Westman, Kerstin, handledare
  • Mohammad, Aladdin, handledare
Tilldelningsdatum2017 maj 19
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-441-6
StatusPublished - 2017

Bibliografisk information

Bibliographical note:
Defence details
Date: 2017-05-19
Time: 13:00
Place: Segerfalksalen, BMC, Lund University
External reviewer(s)
Name: Stegmayr, Bernd
Title: Professor
Affiliation: Umeå University
---
ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2017:61

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Anca-associated vasculitis

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Long-term follow-up of patients with ANCA-associated vasculitis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här