Long-term patterns of shifts between clear and turbid states in Lake Krankesjon and Lake Takern

Anders Hargeby, Irmgard Blindow, Gunnar Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

66 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Long-term patterns of shifts between clear and turbid states in Lake Krankesjon and Lake Takern”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar