Long-term prognosis for diabetic patients with foot ulcers

Jan Apelqvist, J Larsson, Carl-David Agardh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Long-term prognosis for diabetic patients with foot ulcers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap