Long-term prognosis with home hemodialysis. A comparison with other renal replacement therapies.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

158 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Long-term prognosis with home hemodialysis. A comparison with other renal replacement therapies.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap