Long-term progression of contralateralcarotid artery disease after endarterectomy: is there a need for Duplex surveillance?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)300-300
TidskriftInternational Angiology
Volym33
Utgåva3
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här