Long-term retention of 177Lu/177mLu-Dotatate in patients investigated by gamma spectrometry and gamma camera imaging.

Katarina Sjögreen Gleisner, Gustav Brolin, Anna Sundlöv, Edita Mjekiqi, Karl Östlund, Jan Tennvall, Erik Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Long-term retention of 177Lu/177mLu-Dotatate in patients investigated by gamma spectrometry and gamma camera imaging.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Earth and Planetary Sciences

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemical Engineering

Nursing and Health Professions