Long-term retention of 177Lu/177mLu-Dotatate in patients investigated by gamma spectrometry and gamma camera imaging.

Katarina Sjögreen Gleisner, Gustav Brolin, Anna Sundlöv, Edita Mjekiqi, Karl Östlund, Jan Tennvall, Erik Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat