Long-term treatment with low-dose metoprolol CR/XL is associated with increased plaque echogenicity: The Beta-blocker Cholesterol-lowering Asymptomatic Plaque Study (BCAPS).

Gerd Östling, Isabel Goncalves, John Wikstrand, Göran Berglund, Jan Nilsson, Bo Hedblad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

205 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Long-term treatment with low-dose metoprolol CR/XL is associated with increased plaque echogenicity: The Beta-blocker Cholesterol-lowering Asymptomatic Plaque Study (BCAPS).”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap