Looking for Robin 2.0

Olof Hedling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

A look at the work and life of British film critic Robin Wood. Includes personal reminiscences of the author's meetings with Wood as well as working on his criticism.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)8-12
TidskriftCineaction (Toronto, Canada)
Utgåva84
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konst

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Looking for Robin 2.0”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här