Looking Through the Infrastructure Lens: review of Brett M. Frischmann's Infrastructure - the social value of shared resources

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

197 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This is a review of Brett M. Frischmann's "Infrastructure : the social value of shared resources" (2012). It is a rich book that neither ducks from challenging the disciplinary boundaries of economic theory nor from complex issues of spillover effects or hard-to-measure externalitites. Frischmann’s contribution includes the grand task of comparing and analysing the very much different types of infrastructures – transportations, telecommunications, environmental, intellectual – in terms of managing commons.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)953-955
TidskriftInternational Journal for the Semiotics of Law
Volym26
Utgåva4
StatusPublished - 2013

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Infrastructure : the social value of shared resources (by Brett M. Frischmann)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
  • Juridik och samhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Looking Through the Infrastructure Lens: review of Brett M. Frischmann's Infrastructure - the social value of shared resources”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här