Looking Through the Infrastructure Lens: review of Brett M. Frischmann's Infrastructure - the social value of shared resources

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

197 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Looking Through the Infrastructure Lens: review of Brett M. Frischmann's Infrastructure - the social value of shared resources”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap