Loss of patellofemoral cartilage thickness over 5 years following ACL injury depends on the initial treatment strategy: Results from the KANON trial

Adam G. Culvenor, Felix Eckstein, Wolfgang Wirth, L. Stefan Lohmander, Richard Frobell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Loss of patellofemoral cartilage thickness over 5 years following ACL injury depends on the initial treatment strategy: Results from the KANON trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap