Low agreement between fresh and frozen-thawed platelet-rich plasma in the calibrated automated thrombogram assay

M. Ljungkvist, S. Lövdahl, E. Zetterberg, E. Berntorp

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Low agreement between fresh and frozen-thawed platelet-rich plasma in the calibrated automated thrombogram assay”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap