Low-band MIMO antenna for smartphones with robust performance to user interaction

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

109 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Low-band MIMO antenna for smartphones with robust performance to user interaction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap