Low BMD is an independent predictor of fracture and early menopause of mortality in post-menopausal women - A 34-year prospective study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Low BMD is an independent predictor of fracture and early menopause of mortality in post-menopausal women - A 34-year prospective study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar