Low BMD is an independent predictor of fracture and early menopause of mortality in post-menopausal women - A 34-year prospective study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat