Low CSF/serum ratio of free T4 is associated with decreased quality of life in mild hypothyroidism – A pilot study: CSF/s-T4 associated with QoL in hypothyroidism

Anders Funkquist, Anders Bengtsson, P. M. Johansson, Johan Svensson, Per Bjellerup, Kaj Blennow, Birger Wandt, Stefan Sjöberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Low CSF/serum ratio of free T4 is associated with decreased quality of life in mild hypothyroidism – A pilot study: CSF/s-T4 associated with QoL in hypothyroidism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap