Low-dose budesonide for maintenance of clinical remission in collagenous colitis: a randomised, placebo-controlled, 12-month trial.

Andreas Münch, Johan Bohr, Stephan Miehlke, Cecilia Benoni, Martin Olesen, Ake Ost, Lars Strandberg, Per M Hellström, Erik Hertervig, Peter Armerding, Jiri Stehlik, Greger Lindberg, Jan Björk, Annika Lapidus, Robert Löfberg, Ole Bonderup, Sören Avnström, Martin Rössle, Karin Dilger, Ralph MuellerRoland Greinwald, Curt Tysk, Magnus Ström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

This 1-year study aimed to assess low-dose budesonide therapy for maintenance of clinical remission in patients with collagenous colitis.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)47-56
TidskriftGut
Volym65
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gastroenterologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Low-dose budesonide for maintenance of clinical remission in collagenous colitis: a randomised, placebo-controlled, 12-month trial.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här