Low-dose opioids should be considered for symptom relief also in advanced chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Magnus Ekström, Anna Bornefalk-Hermansson, Amy Abernethy, David Currow

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)39
TidskriftEvidence-Based Medicine
Volym20
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Citera det här