Low-lying states in near-magic odd-odd nuclei and the effective interaction

Gillis Carlsson, J. Toivanen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Low-lying states in near-magic odd-odd nuclei and the effective interaction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi