Low molecular weight heparin for repeated pregnancy loss: is it based on solid evidence?

P G Lindqvist, Juan Merlo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

232 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)221-223
TidskriftJournal of Thrombosis and Haemostasis
Volym3
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här