Low-Power Resistive Memory Integrated on III-V Vertical Nanowire MOSFETs on Silicon

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)
133 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Low-Power Resistive Memory Integrated on III-V Vertical Nanowire MOSFETs on Silicon”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar