Low risk of nonunion with lateral locked plating of distal femoral fractures—A retrospective study of 191 consecutive patients

Daniel Wenger, Sanet Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Low risk of nonunion with lateral locked plating of distal femoral fractures—A retrospective study of 191 consecutive patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap