Low temperature anaerobic digestion of mixtures of llama, cow and sheep manure for improved methane production

Rene Alvarez, Gunnar Lidén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

86 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Low temperature anaerobic digestion of mixtures of llama, cow and sheep manure for improved methane production”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap