Lower urinary tract symptoms in middle-aged women - prevalence and attitude towards mild urinary incontinence. A community-based population study.

Pia Teleman, Jonas Lidfeldt, Christina Nerbrand, Göran Samsioe, Anders Mattiasson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

184 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1108-1112
TidskriftActa Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Volym84
Nummer11
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Citera det här