Loyalty Work: Emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms

Bidragets översatta titel : Lojalitetsarbete: Försvarsadvokaters emotionella samspel i svenska rättssalar

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2988 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lojalitetsarbete: Försvarsadvokaters emotionella samspel i svenska rättssalar”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap